GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zamjenik načelnika
Toni Družeta, dipl.oecc.


Općinski načelnik ima jednog zamjenika. Zamjenik općinskog načelnika bira se, kao i općinski načelnik, na način propisan Zakonom.

Općinskog načelnika, u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje zamjenik općinskog načelnika. Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, koji je u njihovu obavljanju dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, općinski načelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.
Medusa/Philtrum: The indentation between your upper lip and nose Body Piercing Jewelry, it's both an oral and lip piercing. Eyebrow: These are surface piercings. Oral Piercings These heal fairly quickly, in about four weeks if you're not a smoker, but they can be painful. Tongue: This is a painful piercing as the tongue has many nerve endings. Tongue Web/Frenulum: The thin strip of connective tissue under your tongue. Frowny: Through the thin connective tissue under the bottom lip body piercing jewelry australia. Smiley/Scrumper: Through the thin connective tissue above the upper lip. It can be painful.