GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


UPU MEDVEJA


TEKSTUALNI DIO
ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja

Službene novine PGŽ br. 31/11 od 30. rujna 2011.
ODLUKA o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja

Službene novine PGŽ br. 54/12 od 21. prosinca 2012.
GRAFIČKI DIO
Namjena
Promet
Energetika i plin
Vodnogospodarski sustav
Uvjeti korištenja za područje posebnih mjera zaštite
Oblici korištenja i način gradnje
Način gradnje
Uvjeti gradnje