GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Šumoposjednici


Poštovani građani,
obavještavamo Vas da ukoliko želite izvršiti sječu u svojoj šumi, potrebno je doći u ŠUMARIJU OPATIJA- MATULJI (Kružni put 3, 51211 Matulji, tel./fax. 051/275-768) i priložiti slijedeće dokumente:

I. ZAHTJEV ZA DOZNAKU (ako je čestica šuma) – ispuniti zahtjev, priložiti vlasnički i opsjedovni list ne stariji od 6 mjeseci, priložiti kopiju katastarskog pla
na, potpisat izjavu o preuzimanju materijalen I kaznene odgovornosti i istu ovjeriti kod javnog bilježnika.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POPRATNICE (samo ako čestica nije šuma) – priložiti vlasnički i posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci, priložiti kopiju katastarskog plana, potpisati izjavu o preuzimanju materijalne i kaznene odgovornosti i istu ovjerio kod javnog bilježnika.


Zahtjev - IzjavaMedusa/Philtrum: The indentation between your upper lip and nose Body Piercing Jewelry, it's both an oral and lip piercing. Eyebrow: These are surface piercings. Oral Piercings These heal fairly quickly, in about four weeks if you're not a smoker, but they can be painful. Tongue: This is a painful piercing as the tongue has many nerve endings. Tongue Web/Frenulum: The thin strip of connective tissue under your tongue. Frowny: Through the thin connective tissue under the bottom lip body piercing jewelry australia. Smiley/Scrumper: Through the thin connective tissue above the upper lip. It can be painful.