GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Prostorni planovi


  PPUO
  UPU 1 LOVRAN
  UPU 7 LIGANJ
  UPU MEDVEJA
 

1. PLANOVI U IZRADI

13.01.2017.

Izvješće o javnoj raspravi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU1) možete pogledati

16.12.2016.

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1)

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)
PRIJEDLOG PLANA - TEKSTUALNI DIO

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

OBLICI KORIŠTENJA

NAČIN GRADNJE

30.09.2016.

Odluka

 

2. PLANOVI U POSTUPKU STAVLJANJA VAN SNAGE