GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


O LovranuOpćina Lovran
smjestila se na istočnoj obali Istre u Kvarnerskom zaljevu. Područje Lovranštine prostire se na relativno strmim padinama planinskog masiva Učke, najzelenije i vegetacijom najbogatije planine na Jadranu.

Na području lovranske općine prema popisu iz 2011. godine živi 4.101 stanovnika u pet naselja.

Općina obuhvaća površinu od 21 km2, a centar joj je u najvećem i najpoznatijem naselju Lovran.

Specifične mikroklimatske prilike omogućile su da bogato uspijeva sva mediteranska vegetacija i raslinje. Tako u izobilju uz samu obalu raste lovor, palma, magnolija, razne vrste zimzelenih grmova, hrast medunac, pinije i čempresi.Iznad Lovrana na terasasto položenim vrtovima odlično uspijevaju trešnje, vinova loza i masline, a na dubokim, ispranim i zakiseljenim tlima obilno rastu šume pitomih kestena, čuvenih lovranskih maruna. Na visinama iznad 800 m rastu bukva, bor i crnika.

Obilje vegetacije, te visoka koncentracija soli u moru, do 37,8 ‰, rezultiraju bogatim biljnim i morskim aerosolom, što već više od stotinu godine čini Lovran područjem privlačnim za odmor i liječenje.

Samo naselje Lovran dobilo je naziv po lovoru (laurus nobilis), kojega se može naći u obilju u samome mjestu i široj okolici.Medusa/Philtrum: The indentation between your upper lip and nose Body Piercing Jewelry, it's both an oral and lip piercing. Eyebrow: These are surface piercings. Oral Piercings These heal fairly quickly, in about four weeks if you're not a smoker, but they can be painful. Tongue: This is a painful piercing as the tongue has many nerve endings. Tongue Web/Frenulum: The thin strip of connective tissue under your tongue. Frowny: Through the thin connective tissue under the bottom lip body piercing jewelry australia. Smiley/Scrumper: Through the thin connective tissue above the upper lip. It can be painful.