GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POPIS RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE LOVRAN ZA MANDATNO RAZDOBLJE

2017.- 2021.g.

 

Odbori - Savjeti - Ocjenjivački sud


ODBOR ZA GOSPODARSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1. Siniša VILKE, predsjednik
2. Drago KOROŠAK, član
3. Neven DUSPER, član
4. Edvard PRIMOŽIĆ, član
5. Žarko ŠIMUNIĆ, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPĆISKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1. Boško MARJANAC, predsjednik
2. Sanja ŠKORIĆ, član
3. Tanita KRŠANAC, član
4. Martina JEDRIŠKO, član
5. Vanja KUSTURIN ZUKIĆ, član

ODBOR ZA MEĐUNARODNU, MEĐUŽUPANIJSKU, MEĐUGRDSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU I ODNOSE S NACIONALNIM MANJINAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1. Rene DUŠEVIĆ, predsjednik
2. Zoran PURIĆ, član
3. Silvana STIGLIĆ, član
4. Marina ISKRA, član
5. Martina JEDRIŠKO, član

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNA I IMOVINSKO-PRAVNA PITANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1.Nataša MILJAK, predsjednik
2. Stefan PAVLETIĆ, član
3. Dubravka KUSTURIN, član
4. Branislav PETKOVIĆ, član
5. Zorko BLEČIĆ, član

ODBOR ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1. Elvira JOVIĆ BAN, predsjednik
2. Senka SIROTNJAK, član
3. Arsen BRUMNJAK, član
4. Tomaž MAGLICA, član
5. Egon VASILIĆ, član

OCJENIVAČKI SUD ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN

1. Marina ISKRA, predsjednik
2. Pavao NEKIĆ, član
3. Ferdinand SURIJAN, član
4. Igor ČUKANOVIĆ, član
5. Vanja KUSTURIN ZUKIĆ, član
6. Željka PALMIĆ, član
7. Boris ŠTANC, član

SAVJET POTROŠAČA ZA PRAĆENJE CIJENA JAVNIH USLUGA OPĆINE LOVRAN
1. Vanja TANCABEL, predstavnik Općine Lovran, za predsjednika
2. Edvard PRIMOŽIĆ, predstavnik Općine Lovran
3. Silvana BELUŠIĆ, predstavnica Komunalca d.o.o. Jurdani
4. Ingrid GRŽIN, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka
5. Marko PARIPOVIĆ, predstavnik Udruge Potrošački centar Rijeka
6. Dean DORIČIĆ, predstavnik Liburnijskih voda Ičići
7. Mauricio POČEKAJ, predstavnik Udruženja obrtnika Opatije, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga


 

POPIS RADNIH TIJELA OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE LOVRAN ZA MANDATNO RAZDOBLJE

2017.- 2021.g.

 

SOCIJALNO VIJEĆE
1. Sanja ŠKORIĆ, predsjednik
2. Sanja ALBANEŽE, član
3. Conny PRISKIĆ, član
4. Zdenka ZORICA, član
5. Marina ISKRA, član
6. Marija MARTIN, član
7. Vlč. Matija RAŠPICA, član


ODBOR ZA KULTURU
1. Slavko SEKULIĆ, predsjednik
2. Senka BARUŠKA, član
3. Helena TRAUB, član
4. Melita SOROLA, član
5. Vanja Kusturin Zukić, član

Medusa/Philtrum: The indentation between your upper lip and nose Body Piercing Jewelry, it's both an oral and lip piercing. Eyebrow: These are surface piercings. Oral Piercings These heal fairly quickly, in about four weeks if you're not a smoker, but they can be painful. Tongue: This is a painful piercing as the tongue has many nerve endings. Tongue Web/Frenulum: The thin strip of connective tissue under your tongue. Frowny: Through the thin connective tissue under the bottom lip body piercing jewelry australia. Smiley/Scrumper: Through the thin connective tissue above the upper lip. It can be painful.