GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Obrasci


Zahtjev za sufinanciranje javnog prijevoza studenata
Obrasci i Javni poziv za samozapošljavanje i zapošljavanje u 2018. godini
Zahtjev za sufinanciranje udžbenika
Zahtjev za sufinanciranje marendi učenicima osnovne škole
Zahtjev za sufinanciranje produženog boravka učenicima osnovne škole
Zahtjev za pravo sufinanciranja besplatne prehrane dojenčadi i male djece
Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza redovnim učenicima srednje škole
Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba s invaliditetom sa statusom HRVI
Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba dobrovoljnih davatelja krvi
Zahtjev za financiranje boravka djece u dječjem vrtiću
Zahtjev za pomoć - stanovanje
Zahtjev za dodjelu potpora malih vrijednosti
Zahtjev za pomoć novorođene djece
Komunalna naknada - prijava nastanka obveze
Podaci o obvezniku spomeničke rente - prijava
Porez kuće za odmor
Porez na tvrtku
Pristup informacijma
Porez na nekretnine - stambeni prostor
Porez na nekretnine - poslovni prostor
Porez na nekretnine -neizgrađeno građevinsko zemljište
APN Stanovi
Trošarine - odredbe
Trošarine - Obrazac PUR
Trošarine - Obrazac GI-MP-JAP
OBRAZAC - zahtjev zaizdavanje rješenja o dozvoli za autotaksi prijevoz
OBRAZAC - ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA PGŽ