GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Obrasci


Zahtjev za sufinanciranje javnog prijevoza studenata
Obrasci i Javni poziv za samozapošljavanje i zapošljavanje u 2018. godini
Zahtjev za sufinanciranje udžbenika
Zahtjev za sufinanciranje marendi učenicima osnovne škole
Zahtjev za sufinanciranje produženog boravka učenicima osnovne škole
Zahtjev za pravo sufinanciranja besplatne prehrane dojenčadi i male djece
Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza redovnim učenicima srednje škole
Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba s invaliditetom sa statusom HRVI
Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba dobrovoljnih davatelja krvi
Zahtjev za financiranje boravka djece u dječjem vrtiću
Zahtjev za pomoć - stanovanje
Zahtjev za dodjelu potpora malih vrijednosti
Zahtjev za pomoć novorođene djece
Komunalna naknada - prijava nastanka obveze
Podaci o obvezniku spomeničke rente - prijava
Porez kuće za odmor
Porez na tvrtku
Pristup informacijma
Porez na nekretnine - stambeni prostor
Porez na nekretnine - poslovni prostor
Porez na nekretnine -neizgrađeno građevinsko zemljište
APN Stanovi
Trošarine - odredbe
Trošarine - Obrazac PUR
Trošarine - Obrazac GI-MP-JAP
OBRAZAC - zahtjev zaizdavanje rješenja o dozvoli za autotaksi prijevoz
OBRAZAC - ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA PGŽ
Medusa/Philtrum: The indentation between your upper lip and nose Body Piercing Jewelry, it's both an oral and lip piercing. Eyebrow: These are surface piercings. Oral Piercings These heal fairly quickly, in about four weeks if you're not a smoker, but they can be painful. Tongue: This is a painful piercing as the tongue has many nerve endings. Tongue Web/Frenulum: The thin strip of connective tissue under your tongue. Frowny: Through the thin connective tissue under the bottom lip body piercing jewelry australia. Smiley/Scrumper: Through the thin connective tissue above the upper lip. It can be painful.