GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DPU LOVRANSKA DRAGA


TEKSTUALNI DIO
ODLUKA

Službene novine PGŽ br. 28/12
GRAFIČKI DIO
1. detaljna namjena površina.pdf
2.A. promet.pdf
2.B. elektroničke komunikacije i energetski sustav.pdf
2.C. vodnogospodarski sustav.pdf
3. uvjeti korištenja uredenja i zaštite površina.pdf
4. uvjeti gradnje