GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kontakti


OPĆINA LOVRAN

ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 41

tel. (051) 291-045
tel. (051) 292-766
tel. (051) 292-757
fax.(051) 294-862
E-mail: opcina.lovran@ri.ht.hr
Načelnik:
Bojan Simonič, mag.oec.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 1)
nacelnik@opcinalovran.hr
Zamjenik načelnika:
Toni Družeta, dipl.oecc.
(051) 291-045
Pročelnik Upravnog odjela za samoupravu i upravu:
Jelena Markić, dipl.iur.

(051) 291-045
(unutar izbornika birati 2)
e-mail: jelena.markic@opcinalovran.hr

Tajništvo:

Viši referent za opće poslove:

Azela Mandžo, upravni pravnik

(051) 291-045
(unutar izbornika birati 5, zatim u podizborniku 1) ili odabrati broj za Načelnika (unutar izbornika birati 1)
e-mail: azela.mandzo@opcinalovran.hr
Odsjek za stambeno-komunalni sustav, poslove prostornog uređenja, zaštite okoliša, gospodarstvo, turizam i upravljanjem imovinom:

Voditeljica:
Tamara Mittel, dipl.iur.
(051) 291-045,
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 5)
e-mail: tamara.mittel@opcinalovran.hr
Odsjek za financije i proračun

Voditeljica:
Jadranka Ognjenović, dipl.oec.
(051) 292-045
(unutar izbornika birati 4, zatim u podizborniku 3)
e-mail: jadranka.ognjenovic@opcinalovran.hr
Odsjek za društvene djelatnosti:

Voditeljica:
Velinka Sušanj, dipl.iur.

(051) 291-045
(unutar izbornika birati 5, zatim u podizborniku 2) ili (unutar izbornika birati 5, zatim u podizborniku 4)
e-mail: velinka.susanj@opcinalovran.hr
Samostalni upravni referent za komunalne i poslove prostornog uređenja, zaštite okoliša te upravljanje imovinom:

Hermes Negrić, dipl. ing. građ.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 2)
mob. 098/470-911
e-mail: hermes.negric@opcinalovran.hr
Samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo:

Ilinka Stranjina, mag.iur.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 4, zatim u podizborniku 2)

e-mail: ilinka.stranjina@opcinalovran.hr
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i zaštitu:

Branka Radić, dipl. ing. građ.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 4)
mob. 099/291-0450,
e-mail: branka.radic@opcinalovran.hr
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i zaštitu:

Marina Sirotnjak, dipl. ing. građ.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 3)

e-mail: marina.sirotnjak@opcinalovran.hr
Referent - komunalni redar:

Milan Škorić
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 1)
mob. 098/470-915
e-mail: misoskoric@opcinalovran.hr
Viši referent za
računovodstvene poslove:


Jasna Konić

(051) 291-045
(unutar izbornika birati 4, zatim u podizborniku 1)

e-mail: jasna.konic@opcinalovran.hr

Viši referent za opće poslove i informatičku podršku:

Katarina Kojanović, bacc.inf.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 5, zatim u podizborniku 3) ili odabrati broj za Pročelnika (unutar izbornika birati 2)
e-mail: pisarnica@opcinalovran.hr
Stubica d.o.o. Lovran za komunalnu djelatnost, pružanje usluge i razvoj:

Direktor: Mr.sc. Branko Stošić
(051) 291-475

Galerija Laurus
Trg Slobode 14

Kontakt osoba:
Mr.sc. Branko Stošić

(051) 291-057

(051) 291-475