GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Javni natječaji i pozivi


NATJEČAJ ZA DAVANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE
16. lipnja 2019.
NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA I ZEMLJIŠTA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
30. svibnja 2019.
Javni poziv poduzetnicima i fizičkim osobama s područja Općine Lovran na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019.
27. ožujak 2019.
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
11. ožujak 2019.
NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
11. ožujak 2019.

 

POZIVNI NATJEČAJ
3. VELJAČE 2019.

radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran

DETALJNIJE

 

JAVNI POZIV - POTPORE MALE VRIJEDNOSTI
30. SIJEČNJA 2019.

 

 

INFO - NATJEČAJ
29. SIJEČNJA 2019.


NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

DETALJNIJE

 

OBJAVA JAVNOG POZIVA
31. prosinca 2018.

 

OBJAVA JAVNOG POZIVA
31. prosinca 2018.

 

JAVNI POZIV
21. studenog 2018.

 

Na temelju članka 4. Odluke o sufinanciranju kamata za 2018. godinu za poduzetnike s područja Općine Lovran ("Službene novine Općine Lovran" br. 13/17 ) Općina Lovran raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2018. godinu.
Cjeloviti tekst Javnog poziva nalazi se OVDJE na web stranici Općine Lovran, www.opcinalovran.hr i na oglasnoj ploči Općine Lovran.
Rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana od dana objave ove obavijesti u Novom listu.

JAVNI POZIV

 

INFO JAVNI POZIV
16. listopada 2018.


Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije.

Navedeni Javni poziv je s danom 14. listopada 2018. godine objavljen u Novom listu i na Internet stranici Županije (www.pgz.hr/Natjecaji).

DETALJNIJE

 

OBAVIJEST
5. listopada 2018.


Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine" PGŽ broj 22/11) Općinski načelnik Općine Lovran, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lovran za školsku/akademsku godinu 2018/2019.
Cjelovit tekst natječaja ove Obavijesti i prijavnica nalaze se na web stranici Općine Lovran, www.opcinalovran.hr i na oglasnoj ploči Općine Lovran.
Rok za podnošenje prijava iznosi 15 dana od dana objave ove Obavijesti u Novom listu

CJELOVITI TEKST NATJEČAJA - OBRAZAC

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
25. rujna 2018.


PONOVLJENI JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz "Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020." za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini sa pripadajućim Uputama za prijavitelje te molimo da obavijest o ponovljenom Javnom pozivu proslijedite mogućim korisnicima ili objavite na svojim mrežnim stranicama.

Raspoloživa bespovratna sredstva su u iznosu od 465.000,00 kuna preostala nakon donesene Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti iz "Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.–2020." za razvoj malog gospodarstva (Klasa:22-04/18-01/32, Urbroj:2170/1-01-01/5-17-7) od 17.rujna 2018.

Sredstva su namijenjena mikro i malim subjektima malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva poduzetnicima i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te koji spadaju u prihvatljive prijavitelje navedene u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje .

Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr, poveznica: Natječaji / Ostali natječaji . https://www.pgz.hr/Natjecaji

Rok za podnošenje prijava je 15. listopad 2018. godine.


 

INFO - NATJEČAJ
21. rujna 2018.


NATJEČAJ za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati BESPOVRATNIM POTICAJNIM SREDSTVIMA u 2018.g.

DETALJNIJE

 

OBAVIJEST
19. rujna 2018.


Provjera znanja i sposobnosti za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za financije i gospodarstvo na određeno vrijeme održat će se 25.09.2018. u 9 sati u vijećnici Općine Lovran, Šetalište maršala Tita 41/I, Lovran.

DETALJNIJE

 

AKTUALNI PROJEKTI
19. rujna 2018.


Skupština Lokalne akcijske grupe "Vela vrata" usvojila je izmijene svoje Lokalne razvojne strategije za ribarstveno područje 5 jedinica lokalne samouprave (Cres, Lošinj, Mošćenička Draga, Lovran i Opatija), a koja okuplja općine i gradove, udruge i male ribare. LAGUR djeluje nešto manje od dvije godine, a za provedbu svoje Strategije osigurao je do 2,2 milijuna Eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo koje će dodjeljivati korisnicima putem natječaja kontinuirano do kraja 2020. godine.

DETALJNIJE - JAVNI POZIV - OBRAZAC

Kontakt:
Toni Družeta, dipl. oec. - zamjenik načelnika
Kontakt e-mail
Tel. 051/563-869


 

OBAVIJEST
3. rujna 2018.


Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme


U Hrvatskom zavod za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas, 03. rujna 2018. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme do povratka službenice s bolovanja i s porodnog dopusta, uz obvezni probni rad od dva mjeseca – puni tekst oglasa u prilogu.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom na poštu ili neposredno u pisarnicu Općine Lovran je 11. rujna 2018. godine. Dopunu prijave moguće je izvršiti samo zaključno do ovdje navedenog roka - 11. rujna 2018. godine.

DETALJNIJE - OGLAS


OBJAVA JAVNOG POZIVA
18. lipnja 2018.

 


JAVNI POZIV poduzetnicima i fizičkim osobama s područja Općine Lovran na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u 2018. godini.

DETALJNIJE I OBRASCI

OBJAVA NATJEČAJA
13. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 19/94, 18/96, 1/03, 6/11 i "Službene novine Općine Lovran" br. 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Lovran raspisuje natječaj za davanje na privremeno korištenje javne površine u Medveji.
Rok za podnošenje ponuda iznosi 8 dana od dana objave ove obavijesti u Novom listu.

DETALJNIJE

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU
9. svibnja 2018.

 

Dana 07. svibnja 2018. u Novom listu i na Internet stranicama Primorsko-goranske županije objavljen je NATJEČAJ za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2018.g.

Prijave na Natječaj se moraju predati na propisanom Obrascu, s propisanom dokumentacijom i u propisanom roku- do 28. rujna 2018. do kad je Natječaj otvoren.

DETALJNIJE (LINK I OBRAZAC)

OBAVIJEST
29. travnja 2018.

 

Na temelju odluka nadležnih tijela Općine Lovran, članka 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12, 45/12-ispravak te SN OL 4/14) i točke II Cjenika uz tu Odluku (SN OL 5/14), Općina Lovran raspisuje natječaj ZA PRODAJU i ZAKUP nekretnina u svom vlasništvu.
Cjelovit tekst natječaja nalazi se na web stranici Općine Lovran, www.opcinalovran.hr i na oglasnoj ploči Općine Lovran.
Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana računajući od dana objave ove Obavijesti u Novom listu.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA - SKICA

 

POZIVNI NATJEČAJ
30. siječnja 2018.


Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Lovran ("Službene novine" PGŽ br. 8/98., 5/03 i 46/09 i “Službene novine Općine Lovran” br. 13/15), Općinski načelnik Općine Lovran objavljuje

POZIVNI NATJEČAJ
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran

Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
1. Imenovanje počasnim građaninom Općine Lovran
2. Nagrada Općine Lovran za životno djelo
3. Nagrada Općine Lovran

DETALJNIJE

 

 

OBJAVA NATJEČAJA
22. siječnja 2018.


JAVNI POZIV
12. siječnja 2018.Na temelju članka 31. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 30/09, 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14 – pročišćeni tekst) i članka 2., stavaka 1., alineja 8., Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“ 4/2016), općinski načelnik Općine Lovran raspisuje JAVNI POZIV ZA POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI U 2018. GODINI

DETALJNIJE

 

 

JAVNI POZIV
28. prosinca 2017.Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11 86/12, 94/13, 85/15,19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i Programa javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2018. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 13/17), Zajednica sportskih udruga Općine Lovran raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2018. godini


JAVNI POZIV - OBRASCI I UPUTE

 

JAVNI POZIV
28. prosinca 2017.Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lovran (Službene novine Općine Lovran 4/16), Općinski načelnik Općine Lovran donosi Odluku o raspisivanju


JAVNOG POZIVA
za financiranje javnih potreba Općine Lovran u 2018. godini


JAVNI POZIV - OBRASCI I UPUTE

 

JAVNI POZIV
14. studenog 2017.


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada PGŽ u 2017. godini, možete pogledati

OVDJE

 

OBJAVA NATJEČAJA
5. studenog 2017.

 

Na temelju odluka nadležnih tijela Općine Lovran, članka 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasnišvu Opiine Lovran (SN PGŽ 22110, zoll1,28112, 45112-ispravak te SN OL 4/14) i točke II Cjenika uz tu Odluku (SN OL 5/14), te članka 7., stavak 1., Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (SN PGŽ 7/12 te SN OL 7113, 4114, lll14,2115,5/15 - pročišćeni tekst, 3/16 i 12116), Općina Lovran raspisuje natječaj ZA PRODAJU i ZAMJENU nekretnina, te ZAKUP zemljišta i poslovnih prostora.

Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana računajući od dana objave ove Obavijesti u Novom listu.

Cjeloviti tekst natječaja pogledajte na sljedećim linkovima:

NATJEČAJ ZA PRODAJU i ZAMJENU NEKRETNINA -

ZAKUP ZEMLJIŠTA I POSLOVNIH PROSTORA

 

JAVNI POZIV
3. studenog 2017.

Javni poziv za sufinanciranje kamata za 2017. godinu za poduzetnike s područja Općine Lovran pogledajte

OVDJE

 

JAVNI POZIV
3. studenog 2017.

Javni poziv za zapošljavanje i samozapoljavanje možete pogledati

OVDJE - OBRAZAC 1 - OBRAZAC 2

 

OBJAVA NATJEČAJA
5. listopada 2017.

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Lovran, (SN PGŽ br. 30/09 i 54/12, te SN OL 2/13, 3/13 i 8/14-pročišćeni tekst), i članka 3., stavak 1., Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 22/11) te zaključka Općinskog načelnika Općine Lovran s radnog sastanka održanog dana 02. listopada 2017. godine, Općinski načelnik Općine Lovran raspisuje


N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
za školsku godinu 2017/2018

DETALJNIJE - OBRAZAC

 

OBAVIJEST
14. srpnja 2017.

 

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za financije i gospodarstvo možete pogledati

OVDJE

 

OBAVIJEST
12. srpnja 2017.

 

Obavijest koja se odnosi na prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalnog upravnog referenta za komunalne poslove i zaštitu možete pogledati

OVDJE

 

OBAVIJEST O NATJEČAJIMA
10. srpnja 2017.

 

Natječaji za prodaju nekretnina drušva Komunalac d.o.o. možete pregledati

OVDJE

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU
28. lipnja 2017.

 

U "Narodnim novinama", br. 60/17, od 23. lipnja 2017. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Općinu Lovran na radno mjesto samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo (1 izvršitelj m/ž) u Odsjeku za proračun i financije na neodređeno vrijeme.

DETALJNIJE

 

OBAVIJEST
21. lipnja 2017.

 

Obavijest u svezi provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto samostalni referent za komunalne poslove i zaštitu možete pogledati

OVDJE

 

OBAVIJEST
16. lipnja 2017.

 

Obavijest o pokrenutom postupku prijema u službu Općine Lovran na neodređeno vrijeme

U „Narodnim novinama“, br. 57/17, od 14. lipnja 2017. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Općinu Lovran na radno mjesto samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo (1 izvršitelj m/ž) u Odsjeku za proračun i financije na neodređeno vrijeme

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom na poštu ili neposredno u pisarnicu Općine Lovran, je 29. lipnja 2017. godine, a dopunu prijave moguće je izvršiti samo zaključno također do 29. lipnja 2017. godine.

DETALJNIJE - Oglas Natječaja na web stranicama NN-a.

 

OBJAVA NATJEČAJA
9. lipnja 2017.

 

Otvoren Natječaj za radno mjesto, možete pogledati OVDJE ili na stranicama HZZ-a.

JAVNI POZIV
1. ožujka 2017.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 30/09, 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13 – ispravak i 08/14 – pročišćeni tekst i članka 2., stavka 1., alineja 8., Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“ br. 4/2016), općinski načelnik Općine Lovran raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU OBRAZOVANJA, SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA, KULTURE, SPORTA, TE ZA RAD POSEBNO OSJETLJIVIH SKUPINADETALJNIJE - OBRAZAC

 

POZIVNI NATJEČAJ
28. siječnja 2017.


Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Lovran ("Službene novine" PGŽ br. 8/98., 5/03 i 46/09 i “Službene novine Općine Lovran” br. 13/15), Općinski načelnik Općine Lovran objavljuje

POZIVNI NATJEČAJ
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran

Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
1. Imenovanje počasnim građaninom Općine Lovran
2. Nagrada Općine Lovran za životno djelo
3. Nagrada Općine Lovran

Cjeloviti tekst natječaja


 

JAVNI POZIV
23. siječnja 2017.


Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11 86/12, 94/13, 85/15,19/16) članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Programa javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2017. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 12/16), Zajednica sportskih udruga Općine Lovran, raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2017.godini

Cjeloviti tekst javnog poziva

Upute za prijavitelje

Obrasci:

Obrazac 1. – opis projekta/programa/
Obrazac 2. – proračun projekta/programa
Obrazac 3. – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 4. – izjava o partnerstvu /ako je primjenjivo/
Obrazac 5. – opisno izvješće provedbe projekta/programa
Obrazac 6. – financijsko izvješće realiziranog projekta/programa

 

JAVNI POZIV
13. siječnja 2017.


Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lovran (Službene novine Općine Lovran 4/16), općinski načelnik Općine Lovran donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG POZIVA
za financiranje javnih potreba Općine Lovran u 2017.godini

Cjeloviti tekst javnog poziva

Upute za prijavitelje

Obrasci:

OBRAZAC 1 opisa projekta-programa.docx
OBRAZAC 2. proračun projekta-programa.docx
OBRAZAC 3. izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx
OBRAZAC 4. Izjava o partnerstvu.docx
OBRAZAC 5. Ugovor o financiranju programa ili projekta.doc
OBRAZAC 6. Opisno izvješče provedbe projekta-programa-1.docx
OBRAZAC 7. Financijsko izvješće projekta-programa.docx

 

OBJAVA NATJEČAJA
16. prosinca 2016.


Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,14608,38/09,153/09, 143/12 i 152/14), Općinski načelnik Općine Lovran raspisuje natječaj za zakup javne površine Općine Lovran za organiziranje sajma robe široke potrošnje u Lovranu. Početna zakupnina iznosi 4.600,00 kn mjesečno po sajmu. Cjelovit tekst natječaja nalazi se na ovoj web stranici Općine Lovran, www.opcinalovran.hr, i na oglasnoj ploči Općine Lovran.
Ponude se predaju zaključno do 13 sati dana 28. prosinca 2016.g. kada će se u vijećnici Općine Lovran, u Lovranu, Šet. m. Tita br. 41/1, održati javno otvaranje pristiglih ponuda.


Detaljnije
- Odluka

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)
PRIJEDLOG PLANA - TEKSTUALNI DIO

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

OBLICI KORIŠTENJA

NAČIN GRADNJE


JAVNA RASPRAVA
16. prosinca 2016.


Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13), i zaključaka Općinskog načelnika Općine Lovran, Klasa: 350-01/16-01/7, Ur.broj: 2156/02-02-16-14 od 12. prosinca 2016.g., Upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za stambeno – komunalni sustav, poslove prostornog uređenja, zaštite okoliša, gospodarstvo,turizam i upravljanje imovinom, Općine Lovran, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)


Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1) održat će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 29. prosinca 2016. do 5. siječnja 2017. godine.Detaljnije
- Odluka

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)
PRIJEDLOG PLANA - TEKSTUALNI DIO

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

OBLICI KORIŠTENJA

NAČIN GRADNJE


OTVOREN NATJEČAJ
5. prosinca 2016.


Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/cu

Otvoren je natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu kojeg drugu godinu za redom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku Marijana Petir.
Na natječaj, koji je otvoren do 10. siječnja 2017. godine, mogu se prijaviti mladi poljoprivrednici/ce do 40 godina života sa svojim projektima/operativnim konceptima, koji su tijekom 2016. godine ili završeni ili u provedbi.

Detaljnije


OBAVIJEST
30. studenog 2016.


Zainteresirani dio javnosti izvješćujemo o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u području obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, kulture, sporta te za rad posebno osjetljivih skupina s danom donošenja odluka o dodjeljivanju sredstava, 30. studenog 2016. godine.

Detaljnije


OBAVIJEST - JAVNI POZIV
28. studenog 2016.


Objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga za županijske nagrade u 2016. godini utvrđen od strane Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja. Rok je do 10. siječnja 2017. godine.

Dokumentacija


OBAVIJEST - JAVNI POZIV
21. studenog 2016.


Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2016. godinu sa svom pratećom dokumentacijom.

Dokumentacija


OBAVIJEST - JAVNI POZIV
21. studenog 2016.


Objavljen je: JAVNI POZIV SVIM REGISTRIRANIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA S PODRUČJA LAG-A "TERRA LIBURNA" ZA ISKAZ INTERESA ZA OPRSKRBU DJEČJEG VRTIĆA “VIŠKOVO” POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA ODNOSNO PREHRAMBENIM PROIZVODIMA VLASTITE PROIZVODNJE.

Javni poziv
i Obrazac


JAVNI POZIV
18. studenog 2016.


Na temelju članka 4. Odluke o sufinanciranju kamata za 2016. godinu za poduzetnike s područja Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“ br. 5/16 ) Općina Lovran raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2016. godinu.
Cjeloviti tekst Javnog poziva nalazi se na ovoj web stranici Općine Lovran, www.opcinalovran.hr i na oglasnoj ploči Općine Lovran.
Rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana od dana objave ove obavijesti u Novom listu.
Detaljnije


OBAVIJEST O NATJEČAJU
9. studenog 2016.


U tijeku je natječaj društva Stubica d.o.o. - Lovran za radno mjesto kinooperatera.
Detaljnije


OBAVIJEST
19. listopada 2016.


Objavljen je Natječaj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Stara Sušica za zakup poslovnih prostora.

Detaljnije


OBJAVA NATJEČAJA
7. listopada 2016.


Objavljen je NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2016/2017.

Cjeloviti tekst Natječaja i Obrazac


OBAVIJEST
25. kolovoza 2016.


Dana, 10. kolovoza 2016. godine u "Novom listu" raspisan je natječaj za imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Lovran.

Detaljnije


OBJAVA NATJEČAJA
2. kolovoza 2016.


Temeljem odluka nadležnih tijela, Općina Lovran raspisuje natječaje ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA TE ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA. Cjeloviti tekstovi natječaja nalaze se na oglasnoj ploči Općine Lovran i na linku OVDJE.
Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana, računajući od dana objave ove Obavijesti u Novom listu, a kako je to navedeno u samim natječajima.


JAVNI POZIV
20. lipnja 2016.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 30/09, 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13 – ispravak i 08/14 –pročišćeni tekst i članka 2., stavka 1., alineja 8., Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“ br. 4/2016), općinski načelnik Općine Lovran raspisuje


JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU OBRAZOVANJA, SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA, KULTURE, SPORTA, TE ZA RAD POSEBNO OSJETLJIVIH SKUPINA

DETALJNIJE


JAVNI POZIV
28. travnja 2016.


Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije provodi program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016." obavijest o javnom pozivu poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016." objavljena je 25. travnja 2016. u Novom listu.
Javni poziv, obrazac zahtjeva za poduzetnički kredit, popis dokumentacije koju treba priložiti uz prijavu i popis prihvatljivih djelatnosti za kreditiranje prema izvadku NKD mogu se preuzeti sa službene internet stranice Primorsko-goranske županije. Link

DETALJNIJE


POZIV NA NATJEČAJ
1. travnja 2016.


Pozivamo vas da se odazovete na natječaj za izradu IT rješenja otvoren u sklopu strateškog partnerstva Generation 0101.

Radi se o jednoj od posljednjih etapa projekta koji se provodi u sedam europskih organizacija, a slijedi nakon istraživanja u području nezaposlenosti mladih i ICT-a, preporuka za donositelje odluka te edukacije mladih u 7 ICT područja (e-novinarstvo, razvoj mobilnih aplikacija, video produkcija, web dizajn, alati za online suradnju, programiranje računalnih igrica i community web radio). Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije kroz program Erasmus+ i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Nakon što izaberemo ideje, mlade će osobe tijekom višednevnih Hackathona razvijati IT rješenja. Hackathoni su planirani diljem Europe od lipnja do kolovoza, nakon čega organizacije mogu očekivati svoja rješenja.

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo organizacije koje djeluju u trećem sektoru s ciljem razvoja svoje zajednice, a dobiti mogu digitalne proizvode ili usluge kao što su Internet stranice, promotivni video uradci, mobilne aplikacije, računalne igrice ili nešto drugo što se može stvoriti kombinacijom znanja koja su mladi stekli na edukaciji u sklopu projekta Generation 0101. Prijavite svoju ideju/potrebu i naš tim predložit će rješenje upravo za vaše potrebe.

Uvjete i pravila natječaja možete pronaći na službenoj stranici projekta. Natječaj i prijava su na engleskom jeziku.
Rok za prijavu je 30. travnja 2016.

DETALJNIJE


JAVNI POZIV
22. veljače 2016.


Na temelju članka 7., stavka 3., Programa poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja za 2016. godinu (“Službene novine Općine Lovran” br. 13/2015), Općinski načelnik Općine Lovran objavljuje

JAVNI POZIV

poduzetnicima i fizičkim osobama s područja Općine Lovran na
podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u 2016. godini

Detaljnije

Popis dokumentacije

Obrazac 1

Obrazac 2


POZIVNI NATJEČAJ
28. siječnja 2016.
Objavljen je pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran, a detajnije možete pogledati klikom na dokument OVDJE.

OBAVIJEST
20. siječnja 2016.


U Natječaju za zakup zemljišta i poslovnih prostora, objavljenom dana 10. siječnja 2016. godine, ispravlja se greška u pisanju u način da se pod:
a) poslovni prostor, točka 2. - za poslovni prostor u Lovranu, Šet. m. Tita, br. 29., za
djelatnosti iz GRUPE I ispravlja visina zakupnine s označenog iznosa od „3.685,50 kn“ na iznos od „4.032,00 kn“.

Također se dopunjuje NAPOMENA u tekstu Natječaja tako da se dodaje tekst:

„U poslovnom prostoru u Lovranu, Šet. m. Tita, br. 29., dio istog dat će se za postavu bankomata nakon čega će se korigirati zakupnina za manipulativni prostor za rukovanje bankomatom od 5 m2.“

Detaljnije


JAVNI POZIV
14. siječnja 2016.


Objavljen je Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama u obuhvatu zahvata projekta "Žičara na Učku".

Javni poziv u cjelosti možete preuzeti klikom na link OVDJE.


JAVNI POZIV
10. siječnja 2016.


Temeljem odluka nadležnih tijela, Općina Lovran raspisuje natječaje ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA TE ZAKUP poslovnog prostora i zemljišta. Cjeloviti tekstovi natječaja nalaze se na oglasnoj ploči Općine Lovran i na linku OVDJE.
Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana, računajući od dana objave ove Obavijesti u Novom listu, a kako je to navedeno u samim natječajima.


OBAVIJEST - JAVNI POZIV
15. prosinca 2015.


Objavljen je Javni poziv za prikupljanje projekata i projektnih ideja za potrebe izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a.

Javni poziv

Obrazac


JAVNI POZIV
20. studenog 2015.


Općina Lovran započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste naziva Brajdice, u Katastarskoj općini Lovran, u naselju Lovran, od dijela ulice Brajdice, kućnog broja 14., do kraja sportske dvorane, koja neposredno graniči sa česticama: z.č. 293/1, 294/1, 293/13, 291/1, 291/2, 331., 340/3, 340/1, 340/2, 333, 339, 332, 292/2, 292/1, te gr.č. 234, K.o. Lovran.
Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Detaljnije


JAVNI POZIV PGŽ
14. studenog 2015.


Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske Županije.

Detaljnije i materijali


OBJAVA NATJEČAJA
12. listopada 2015.


Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine" PGŽ broj 22/11) Općinski načelnik Općine Lovran, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lovran za školsku/akademsku godinu 2015/2016.
Cjelovit tekst natječaja pogledajte OVDJE.
Obrazac za prijavu možete preuzeti klikom na linku OVDJE.

 

JAVNI POZIV
7. listopada 2015.


Temeljem odluka nadležnih tijela, Općina Lovran objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za utvrđenje Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. Cjelovit tekst Javnog poziva možete pogledati klikom na link OVDJE.
Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 60 dana, računajući od dana objave ove Obavijesti u Novom listu.
Dana 20. listopada 2015. godine u 18,00 sati u prostoru Galerije "LAURUS", Trg slobode 14., predstavnik APN-a Zagreb prezentirat će model gradnje i kupnje stanova koji će se graditi po principima društveno poticane stanogradnje pa se zainteresirani građani pozivaju da prisustvuju istom.

 

JAVNI POZIV
30. rujna 2015.


JAVNI POZIV VLASNICIMA I NOSITELJIMA DRUGIH STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA U OBUHVATU ZAHVATA PROJEKTA ŽIČARA NA UČKU
Zbog uređenja imovinsko pravnih odnosa pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na česticama u obuhvatu zahvata Projekta Žičare Učka, koji je obuhvat zahvata određen pravomoćnom lokacijskom dozvolom izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji, UP/I 350-05/13-03/61; URBROJ: 2170/1-03-06/3-13-21 od 31.12.2013.g., a koje su čestice u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji. Detaljnije možete pogledati na linku klikom ovdje.

Poziv - dopis odvjetničkog ureda

 

OBJAVA NATJEČAJA
20. srpnja 2015.


Natječaj za prodaju nekretnina možete preuzeti ovdje.


OBJAVA NATJEČAJA
20. srpnja 2015.
Cjeloviti tekst natječaja za zakup zemljišta i poslovnog prostora čija je obavijest objavljena Novom listu 20. srpnja 2015. godine možete pogledati ovdje.


JAVNI POZIV
20. srpnja 2015.


Objavljen je Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore projektima u društvenim djelatnostima za 2016. godinu. Davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja društvenih djelatnosti da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga u društvenim djelatnostima za 2016.godinu.

Javni poziv - detaljnije

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

JAVNI NATJEČAJ
16. srpnja 2015.


Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Staroj Sušici možete preuzeti ovdje.


OBJAVA NATJEČAJA
31. svibnja 2015.


Objavljen je Natječaj za davanje na privremeno korištenje javnih površina u Lovranu za period do 30. rujna 2015. godine i to: na pet lokacija za prodaju izletničkih karata, uz početnu zakupninu u iznosu od 45,00 kn dnevno po lokaciji.

Natječaj - Detaljnije


BESPOVRATNA SREDSTVA
13. svibnja 2015.
BESPOVRATNA SREDSTVA ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE

Otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a prihvatljivi troškovi su: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Cilj ove mjere je pružanje pomoći malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju, ali im nedostaju glavni resursi. Potpora treba pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom gospodarstvu.

Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova tj. maksimalnih 15.000 EUR-a po korisniku. Projekti se prijavljuju od 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.

Detaljnije na http://www.eufondovi.hr/


ENERGETSKA OBNOVA KUĆA
30. travnja 2015.


Objavljen je Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Detaljnije

Vodič

Prijavni obrazac

Popis ovlaštenih certifikatora


JAVNI POZIV
26. travnja 2015.


Na temelju članka 33., stavak 4., Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN RH 125/11) i članka 41., stavak 2., Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Općine Lovran (SN PGŽ 7/12 i SN OL 7/13, 4/14, 11/14 I 2/15), te Odluke Općinsko vijeće Općine Lovran, donesene na 17. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2014. godine, Općina Lovran objavljuje javni poziv za kupnju

Poslovnog prostora Općine Lovran namijenjenog kupoprodaji

Detaljnije