Zamjenik načelnika

Toni Družeta, dipl.oecc.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika. Zamjenik općinskog načelnika bira se, kao i općinski načelnik, na način propisan Zakonom.

Općinskog načelnika, u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje zamjenik općinskog načelnika. Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, koji je u njihovu obavljanju dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, općinski načelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.

Skip to content