UPU 7 Liganj

TEKSTUALNI DIO
Odluka o donošenju Urbanističkog plana (244 KB)
GRAFIČKI DIO
Namjena (486 KB)
Promet (513 KB)
TK i energetski sustav (511 KB)
Vodnogospodarski sustav (504 KB)
Uvjeti korištenja (431 KB)
Oblici korištenja (455 KB)
Način i uvjeti gradnje (457 KB)
Promjeni veličinu fonta
Kontrast