UČKA MI SE 4 -MEĐUNARODNI NATJEČAJ ZA KRATKU PROZU, POEZIJU, FOTOGRAFIJU, ILUSTRACIJU I SLIKU INSPIRIRANU UČKOM

Tinta 910 Udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva iz Rijeke objavljuje međunarodni književno-likovni natječaj za kratku prozu, poeziju, fotografiju, ilustraciju i sliku inspiriranu UČKOM. Književni radovi ne smiju biti prethodno objavljivani, a šalju se u doc formatu (Times New Roman, veličina 12, dvostruki prored). Za likovne radove (fotografije, ilustracije i slike) mogu se prijaviti radovi koji su nastali u 2018/19.g. Radovi se šalju isključivo e-mailom na adresu: udrugatinta910@gmail.coms naslovom „UČKA MI SE“. Zadnji dan prijema radova: 8. kolovoza 2019. Više informacija o natječaju na facebook stranici Tinta 910.

Natječaj!