Sufinanciranje nabavke drugih obrazovnih materijala za učenike osnovne škole Viktora Cara Emina u Lovranu

Općinski načelnik Općine Lovran donio je Odluku o sufinanciranju nabavke drugih obrazovnih materijala za učenike polaznike Osnovne škole Viktor Car Emin Lovran za školsku godinu 2021./2022.

Za učenike polaznike Osnovne škole Viktor Car Emin Lovran osigurana su sredstva u Proračunu za 2021. godinu za nabavku drugih obrazovnih materijala, tako što će učenici nižih razreda (I. – IV.) dobiti novčanu pomoć u visini od 300,00 kn, a viših razreda (V. – VIII.) po 500,00 kn, a po pojedinačnom zahtjevu, koji podnosi roditelj/staratelj/udomitelj.

Zahtjevi se predaju u vremenu od 01. kolovoza do 20. rujna 2021. godine putem e-maila: , putem pošte ili neposredno u pisarnici.

Pravo na ovaj oblik pomoći imaju učenici polaznici Osnovne škole Viktor Car Emin Lovran sa prebivalištem na području Općine Lovran.

Obrasci zahtjeva bit će dostupni na mrežnim stranicama Općine Lovran, kao i u pisarnici Općine Lovran.

Roditelji se tako trebaju pobrinuti za narudžbu radnih materijala, a novčana pomoć bit će isplaćena na tekuće račune nakon obrade podnesenih zahtjeva.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,

FINANCIJE I PRORAČUN

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA NOVČANU POMOĆ ZA NABAVU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

    Skip to content