Saziv i materijal za 24. sjednicu Odbora za međunarodnu suradnju