SAZIV 19. SJEDNICE ODBORA ZA MEĐUNARODNU SURADNU 10.07.2019.