Pučka fešta Rokova u organizaciji Udruge “Ognjišće”