Poziv na odabir stanova iz Programa POS-a

Pozivaju se kandidati s liste reda prvenstva Općine Lovran

koji nisu riješili svoje stambeno pitanje

  da se odazovu odabiru stanova iz Programa POS-a

u općini Lovran – Lokacija:  LOVRAN 2

Odabir stanova  održavati će se  u prostorijama Kina Sloboda, na adresi Trg slobode 11, u Lovranu

od 10. do 11. studenog 2020. prema rasporedu u tablici:

Datum Sat R.br. na listi
10.11.2020.

 (utorak)

u 11.00 1-5
u 12.00 6-10
u 14.00 11-15
u 15.00 16-20
u 16.00 21-25
11.11.2020.

(srijeda)

u 9.00 26-30
u 10.00 31-35
u 11.00 36-40
u 13.00 41-45
u 14.00 46-48

Molimo kandidate da se pridržavaju navedenog rasporeda!

Molimo kandidate da se pridržavaju navedenog rasporeda te da za kupnju stana uz obročnu otplatu, na odabiru stana obavezno predoče potvrdu o kreditnoj sposobnosti jedne od 5 kreditnih institucija (Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka, ili Zagrebačka banka) kako je i najavljeno na prezetnaciji stanova.

Kandidatima kojima se povećao broj članova obitelji od konačne liste do danas molimo prigodom odabira dostaviti potreban dokaz (rodni list, vjenčani list i sl.).

U prvom krugu odabira stanova stanovi će se birati isključivo u skladu s člankom 15. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (Službene novine Općine Lovran br. 9/15, 16/20)

Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:
a) 1 osoba ……………………………….40 – 43,99 m2 stambenog prostora,
b) 2 osobe ……………………………….44 – 54,99 m2 stambenog prostora,
c) 3 osobe ……………………………….55 – 59,99 m2 stambenog prostora,
d) 4 osobe ……………………………….60 – 72,99 m2 stambenog prostora,
e) 5 osoba ……………………………….73 – 76,99 m2 stambenog prostora,
f) 6 osoba ………………………………..77 – 93,99 m2 stambenog prostora,
g) 7 osoba ……………………………….94 – 103,99 m2 stambenog prostora,
h) 8 osoba ……………………………….104 – 112,99 m2 stambenog prostora,
i) 9 osoba ………………………………..113 – 115,99 m2 stambenog prostora.

Veličina stana iz koju podnositelj zahtjeva može kupiti ovisno o broju članova obiteljskog domaćinstva može odstupati od -10% donje granice i +10% gornje granice stambene površine.

Ukoliko nakon provedenog odabira stanova od strane podnositelja zahtjeva s Liste prvenstva, a u skladu s uvjetima iz prethodnih stavaka ovog članka, ostane neprodanih stanova, kupnja bilo kojeg raspoloživog stana omogućit će se u narednom krugu odabira onom podnositelju zahtjeva s Liste koji nije mogao izvršiti odabir, a zainteresiran je za kupnju takvog stana i to bez obzira na broj članova njegovog obiteljskog domaćinstva, uvažavajući red prvenstva na Listi.

Podnositelj zahtjeva koji se ne odazove pozivu za neposredan izbor stan ili mu je poziv nemoguće dostaviti, gubi mogućnost kupnje stana iz Programa POS-a općine Lovran.

Mole se podnositelji zahtjeva koji će pristupiti odabiru stanova, da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera.

Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova

    Skip to content