POZIV na Izbornu godišnju skupštinu Ogranka MH u Opatiji

P O Z I V na Izbornu godišnju skupštinu koja će se održati u Opatiji, u utorak 14. siječnja 2020. godine u auditoriju Vile Antonio s početkom u 18 sati.

Dnevni red:

 1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor radnog predsjedništva
 3. Izbor zapisničara
 4. Tajničko izvješće za 2019. godinu
 5. Izvješće o financijskom poslovanju u 2019. godini
 6. Izvješće Nadzornog odbora
 7. Predsjedničko izvješće o radu u 2019. godini
 8. Prijedlog predsjedništva za dužnosnike u narednom mandatu
 9. Provođenje izbora predsjednika, podpredsjednika i tajnika
 10. Davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku, podpredsjedniku i tajniku
 11. Financijski plan za 2020. godinu
 12. Plan rada za 2020. godinu 
 13. „Moje cjeloživotne aktivnosti“, Želimir Cvitanić – predavanje 
 14. Prigodno druženje

 

Radi poštivanja Pravila Ogranka Matice hrvatske u Opatiji, te osiguravanja regularnosti održavanja Skupštine, molimo za što brojniji odziv, a možebitan izostanak molim najaviti predsjedniku  Julijanu Dobriniću ili tajniku Ogranka Želimiru Cvitaniću na način kako je poziv bio upućen ( telefonski na broj 051 715 776, sms-om na broj 091 522 35 84 ili elektroničkom poštom na adresu  zcvitanic@gmail.com).

 

Molimo one koji zbog bolesti ili drugog razloga ne mogu biti nazočni na Skupštini da ovim putem ili na drugi način (pisano, telefonom) opravdaju svoj nedolazak te ujedno daju svoj glas u prilog odluka koje će na Skupštini biti donesene.

 

Predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Opatiji

  Promjeni veličinu fonta
  Kontrast