Pomoć umirovljenicima povodom Božićno-novogodišnjih blagdana

Cijenjeni sugrađani, 

kako se bliže Božićno-novogodišnji blagdani ovim putem obavještavamo umirovljenike na mogućnost dodjele pomoći vezane uz socijalni status umirovljenika sukladno uvjetima utvrđenim u Odluci o socijalnoj skrbi Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“ br. 6/14, 11/16 i 1/19).


Uvjeti za davanje pomoći su prihodovni te uvjet prebivališta. Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je podnijeti zahtjev u razdoblju od 04. – 30. studeni 2020. godine te uz njega priložiti dokumentaciju kojom podnositelj dokazuje da udovoljava uvjetima, a to je:

  • preslika osobne iskaznice,
  • uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji (kod zahtjeva za izdavanje iste navesti svrhu izdavanja „prava iz socijalnog programa“ jer se tada ne plaća upravna pristojba),
  • izjava dana pod teretom materijalne i kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva u pogledu prihoda koji ostvaruje (da nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor u Republici Hrvatskoj te da ne ostvaruje pravo na mirovinu iz inozemstva)
  • potvrde o prihodima:

– za umirovljenike: obavijest o mirovini ili uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za mjesec koji prethodi predaji zahtjeva (listopad 2020. godine),

– za zaposlene članove obitelji: platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenom dohotku/naknadi za bolovanje, za mjesec listopad 2020. godine,

– za nezaposlene članove obitelji: potvrda Zavoda za zapošljavanje o evidentiranju ili Rješenje o novčanoj naknadi za vrijeme nezaposlenosti (ukoliko ostvaruje pravo na naknadu), za mjesec listopad 2020. godine.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu pomoći umirovljenicima te Izjavu podnositelja zahtjeva možete preuzeti na web stranici Općine Lovran (www.opcinalovran.hr) ili u službenim prostorijama Općine Lovran. U slučaju nejasnoća ili dodatnih upita slobodni ste se obratiti na telefon 051/563-868 ili putem e-maila: .

UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

Zahtjev za pomoć umirovljenicima povodom Božićno-novogodišnjih blagdana

Izjava – novčana pomoć za umirovljenike povodom Božićno-novogodišnjih blagdana

    Skip to content