Općina Lovran ukida zamjenika načelnika i smanjuje naknade za predsjednika vijeća

Na jučerašnjoj 40. sjednici općinskog vijeća Općina Lovran uskladila je svoj Statut i Poslovnik Općinskog vijeća sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čime je Općina Lovran ispunila svoju zakonsku obvezu usklađenja statuta i drugih općih akata s odredbama novog Zakona.

U Poslovniku i Statutu Općine Lovran izmijenjene su odredbe koje se odnose na zamjenika općinskog načelnika, obzirom da se novim Zakonom propisuje da se u jedinicama koje broje manje od 10.000 stanovnika ne bira zamjenik općinskog načelnika, već ga na početku mandata imenuje općinski načelnik. Nove izmjene uključuju i smanjenje naknade za predsjednika općinskog vijeća i ustrojavanje upravnih tijela Općine te stupaju na snagu na dan raspisivanja sljedećih lokalnih izbora.

 

 

    Skip to content