Odbori

POPIS RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017.- 2021.g.
Odbori – Savjeti – Ocjenjivački sud

ODBOR ZA GOSPODARSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN 
1. Siniša VILKE, predsjednik
2. Drago KOROŠAK, član
3. Neven DUSPER, član
4. Edvard PRIMOŽIĆ, član
5. Žarko ŠIMUNIĆ, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPĆISKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN 
1. Igor Čukanović, predsjednik
2. Sanja ŠKORIĆ, član
3. Tanita KRŠANAC, član
4. Martina JEDRIŠKO, član
5. Vanja KUSTURIN ZUKIĆ, član

ODBOR ZA MEĐUNARODNU, MEĐUŽUPANIJSKU, MEĐUGRDSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU I ODNOSE S NACIONALNIM MANJINAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN 
1. Rene DUŠEVIĆ, predsjednik
2. Zoran PURIĆ, član
3. Silvana STIGLIĆ, član
4. Marina ISKRA, član
5. Martina JEDRIŠKO, član

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNA I IMOVINSKO-PRAVNA PITANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1.Nataša MILJAK, predsjednik
2. Stefan PAVLETIĆ, član
3. Dubravka KUSTURIN, član
4. Branislav PETKOVIĆ, član
5. Zorko BLEČIĆ, član

ODBOR ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1. Patricia Jakupec, predsjednik
2. Senka SIROTNJAK, član
3. Arsen BRUMNJAK, član
4. Tomaž MAGLICA, član
5. Egon VASILIĆ, član

OCJENIVAČKI SUD ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN 
1. Marina ISKRA, predsjednik
2. Pavao NEKIĆ, član
3. Ferdinand SURIJAN, član
4. Igor ČUKANOVIĆ, član
5. Vanja KUSTURIN ZUKIĆ, član
6. Evica Palmić, član
7. Boris ŠTANC, član

SAVJET POTROŠAČA ZA PRAĆENJE CIJENA JAVNIH USLUGA OPĆINE LOVRAN
1. Vanja TANCABEL, predstavnik Općine Lovran, za predsjednika
2. Edvard PRIMOŽIĆ, predstavnik Općine Lovran
3. Silvana BELUŠIĆ, predstavnica Komunalca d.o.o. Jurdani
4. Ingrid GRŽIN, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka
5. Marko PARIPOVIĆ, predstavnik Udruge Potrošački centar Rijeka
6. Dean DORIČIĆ, predstavnik Liburnijskih voda Ičići
7. Mauricio POČEKAJ, predstavnik Udruženja obrtnika Opatije, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

POPIS RADNIH TIJELA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LOVRAN ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017.- 2021.g.

SOCIJALNO VIJEĆE
1. Sanja ŠKORIĆ, predsjednik
2. Sanja ALBANEŽE, član
3. Đana Pahor, član
4. Zdenka ZORICA, član
5. Marina ISKRA, član
6. Lucija Sivrić Petrušić
7. Vlč. Matija RAŠPICA, član

Skip to content