Obrasci

Obrasci i Javni poziv za samozapošljavanje i zapošljavanje u 2018. godini

Obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku / akademsku 2019/2020 godinu

Zahtjev za sufinanciranje javnog prijevoza studenata

Zahtjev za sufinanciranje udžbenika

Zahtjev za sufinanciranje marendi učenicima osnovne škole

Zahtjev za sufinanciranje produženog boravka učenicima osnovne škole

Zahtjev za pravo sufinanciranja besplatne prehrane dojenčadi i male djece

Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza redovnim učenicima srednje škole

Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba s invaliditetom sa statusom HRVI

Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba dobrovoljnih davatelja krvi

Zahtjev za financiranje boravka djece u dječjem vrtiću

Zahtjev za pomoć – stanovanje

Zahtjev za dodjelu potpora malih vrijednosti

Zahtjev za pomoć novorođene djece

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama teritorijalnom moru

Komunalna naknada – prijava nastanka obveze

Podaci o obvezniku spomeničke rente – prijava

Porez kuće za odmor

Porez na tvrtku

Pristup informacijma 

Porez na nekretnine – stambeni prostor

Porez na nekretnine – poslovni prostor

Porez na nekretnine -neizgrađeno građevinsko zemljište

APN Stanovi 

Trošarine – odredbe 

Trošarine – Obrazac PUR

Trošarine – Obrazac GI-MP-JAP

OBRAZAC – zahtjev zaizdavanje rješenja o dozvoli za autotaksi prijevoz

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA PGŽ

Promjeni veličinu fonta
Kontrast