Obrasci

Obrasci za JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OL U 2021

Obrasci za Javni poziv za sufinanciranje sanacije, obnove i uređenja krovova, pročelja i vanjske stolarije na području zone A kulturno povijesne cjeline naselja Lovran iz sredstava spomeničke rente

Obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku / akademsku 2020/2021 godinu

Zahtjev za umanjenje najamnine po Odluci o utvrđivanju visine najamnine SN 13-2018

Zahtjev za sufinanciranje javnog prijevoza studenata

Zahtjev za sufinanciranje marendi učenicima osnovne škole

Zahtjev za sufinanciranje produženog boravka učenicima osnovne škole

Zahtjev za pravo sufinanciranja besplatne prehrane dojenčadi i male djece

Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza redovnim učenicima srednje škole

Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba s invaliditetom sa statusom HRVI

Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba dobrovoljnih davatelja krvi

Zahtjev za financiranje boravka djece u dječjem vrtiću

Zahtjev za pomoć – stanovanje

Zahtjev za dodjelu potpora malih vrijednosti

Zahtjev za pomoć novorođene djece

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama teritorijalnom moru

Komunalna naknada – prijava nastanka obveze

Podaci o obvezniku spomeničke rente – prijava

Porez kuće za odmor

Porez na tvrtku

Pristup informacijma 

Porez na nekretnine – stambeni prostor

Porez na nekretnine – poslovni prostor

Porez na nekretnine -neizgrađeno građevinsko zemljište

Trošarine – odredbe 

Trošarine – Obrazac PUR

Trošarine – Obrazac GI-MP-JAP

OBRAZAC – zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za autotaksi prijevoz

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA PGŽ

OBRAZAC – RADNE BILJEŽNICE

Skip to content