POZIV – JAVNA PRIZNANJA

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Lovran (“Službene novine” PGŽ br. 8/98., 5/03 i 46/09), Općinski načelnik Općine Lovran objavljuje


POZIVNI NATJEČAJ
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran


 Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
 1.  Imenovanje počasnim građaninom Općine Lovran
 2. Nagrada Općine Lovran za životno djelo
 3. Nagrada Općine Lovran

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Lovran, radna tijela Općinskog vijeća Općine Lovran i ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana.

Detaljnije

    Skip to content