JAVNA RASPRAVA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), i zaključka Općinskog načelnika Općine Lovran od 03. veljače 2012.g., objavljuje se


JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA NASELJA
LOVRANSKA DRAGA                    
1. Javna rasprava započet će 20. veljače 2012.g. i završiti  20. ožujka 2012. godine.


2. Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana uređenja naselja Lovranska Draga za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u prostorijama Općine Lovran, u Lovranu, Šet. m. Tita br. 41/1, radnim danom i to: ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 8,00 do 16,00 sati, utorkom od 8,00 do 17,00 sati te petkom od 8,00 do 15,00 sati.


3. Javno izlaganje Prijedloga Detaljnog plana uređenja naselja Lovranska Draga, održat će se dana 01. ožujka 2012.g., u Domu Liganj, Liganj br. 42,  s početkom u 17,30 sati.
 
4. Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani sudjeluju na način da:
– imaju pristup i uvid u Prijedlog Detaljnog plana uređenja naselja Lovranska Draga,
– mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi,
– postavljati pitanja u javnom izlaganju o predloženim rješenjima za obrađeno područje, na koje će odgovarati nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku,
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju, i
– upućuju nositelju izrade pisane primjedbe i prijedloge.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime, prezime, adresu i vlastoručni potpis podnositelja primjedbe ili prijedloga.
5. Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji su dati u roku i na propisani način, obradit će stručni izrađivač i s nositeljem izrade Plana pripremiti posebno Izvješće.


UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

    Skip to content