SAZIV KOMISIJE

Temeljem članka 13., Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Lovran,


S A Z I V A M


9. sjednicu KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Lovran  za dan  15. veljače 2012 godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostoriji Općine Lovran.
Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:


1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
    Općine  Lovran,
2. Razmatranje prijedloga za razrješenje i imenovanje člana Odbora za međunarodnu,
    međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i odnose s nacionalnim
    manjinama  Općinskog vijeća Općine Lovran.


Napomena:
Umoljavaju se članovi Komisije za izbor i imenovanja da sjednici obavezno prisustvuju.


Predsjednik Komisije:
Ivana Skočilić, v.r.

    Skip to content