JAVNA RASPRAVA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), i zaključaka Općinskog načelnika Općine Lovran, Klasa: 350-01/12-01/11, Ur.broj: 2156/02-02-12-17 i Klasa: 350-01/11-01/31, Ur.broj:   2156/02-02-12-24,  od 19. lipnja 2012.g., objavljuje se


 


       JAVNA RASPRAVA
    1.  O PRIJEDLOGU PRVIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
        UREĐENJA NASELJA MEDVEJA, i
   2.  O PRIJEDLOGU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
        UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)


 


1. Javna rasprava o Prijedlogu prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja i Prijedlogu drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1),  započet će  03. srpnja 2012.g. i završiti  17. srpnja 2012. godine.


2. Javni uvid u Prijedloge izmjena i dopuna navedenih planova za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u prostorijama Općine Lovran, u Lovranu, Šet. m. Tita br. 41/1, radnim danom i to: ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 7,00 do 15,00 sati, utorkom od 7,00 do 16,00 sati te petkom od 7,00 do 14,00 sati.


3. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna navedenih planova održat će se dana 10. srpnja 2012.g., u kongresnoj dvorani hotela Excelsior u Lovranu, Šet. m. Tita br. 15,  s početkom:
– u  17,30 sati, Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja,
– u 19,00 sati, Prijedlog drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1), 
 
4. Za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlozima izmjena i dopuna navedenih planova svi zainteresirani sudjeluju na način da:
– imaju pristup i uvid u Prijedloge izmjena i dopuna UPU-a,
– mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi,
– postavljati pitanja u javnom izlaganju o predloženim rješenjima za obrađeno područje, na koje će odgovarati nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku,
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju, i
– upućuju nositelju izrade pisane primjedbe i prijedloge.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime, prezime, adresu i vlastoručni potpis podnositelja primjedbe ili prijedloga.

5. Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji su dati u roku i na propisani način, obradit će stručni izrađivač i s nositeljem izrade navedenih Planova pripremiti posebna Izvješća.

    Promjeni veličinu fonta
    Kontrast