OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA UČENIKA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE LOVRAN ZA ŠK. GOD. 2020./21.

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Lovran od dana 26. kolovoza 2020. godine, Općina Lovran sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran, koji imaju prebivalište na području Općine Lovran, u iznosu od 300,00 kn po učeniku od 1. do 4. razreda, odnosno 500,00 kn po učeniku od 5. do 8. razreda.

Novčana pomoć za nabavku radnih bilježnica isplatit će se roditelju, staratelju, udomitelju učenika po podnesenom pojedinačnom zahtjevu Općini Lovran koji će se podnositi u periodu od 01. rujna do 15. listopada 2020. godine. Obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Općine Lovran, kao i u pisarnici Općine Lovran. Isplata pomoći uslijedit će po obradi svih pristiglih zahtjeva.

Zbog epidemiološke situacije preporučamo preuzimanje obrazaca i podnošenje zahtjeva sa odgovarajućom dokumentacijom putem pošte i na e-mail adrese velinka.susanj@opcinalovran.hr i pisarnica@opcinalovran.hr

Za sve eventualne dodatne upite stojimo na raspolaganju putem navedenih e-mail adresa i na telefon 051/563-868.

UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

OBRAZAC – RADNE BILJEŽNICE

    Skip to content