Obavijest o radu Matičnog ureda Lovran

Matični ured Lovran  u periodu od 13. do 24. siječnja 2020. godine prima stranke

          u srijedu 15. i 22. siječnja 2020. godine

         u vremenu od 08,30 do 14,00 sati

 

U slučaju potrebe isprave iz državnih matica i evidencije o državljanstvu iz verificiranih upisa  mogu se podignuti u bilo kojem matičnom uredu.

 

Za slučaj neke druge potrebe može se kontaktirati Matični ured Opatija na telefon broj 354-674  ili Matični ured Rijeka na slijedeće brojeve telefona:

 

354-320 matica rođenih

354-318 matica vjenčanih

354-316 matica umrlih

354-324 evidencija o državljanstvu

 

Putem sustava e-Građani može se pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.

 

Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti  pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

    Promjeni veličinu fonta
    Kontrast