OBAVIJEST o radu Matičnog ureda Lovran

Matični ured Lovran   od 27. siječnja do daljnjeg prima stranke srijedom

u vremenu od 08,30 do 14,00 sati

 

U slučaju potrebe isprave iz državnih matica i evidencije o državljanstvu iz verificiranih upisa  mogu se podignuti u bilo kojem matičnom uredu.

Za slučaj neke druge potrebe može se kontaktirati Matični ured Opatija na telefon broj 354-674  ili Matični ured Rijeka na slijedeće brojeve telefona:

354-320 matica rođenih

354-318 matica vjenčanih

354-316 matica umrlih

354-324 evidencija o državljanstvu

Putem sustava e-Građani može se pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.

Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti  pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

    Promjeni veličinu fonta
    Kontrast