Obavijest o otvaranju žiroračuna posebne namjene sa svrhom prikupljanja pomoći za obnovu i opremu objekta stradalog u požaru

Općina Lovran pokrenula je postupak otvaranja žiro računa posebne namjene sa svrhom prikupljanja pomoći za obnovu i opremu objekta stradalog u požaru. Odmah po primitku podataka o broju žiro računa, isti će biti javno objavljeni na web stranici Općine Lovran.

    Skip to content