O B A V I J E S T

Za provedbu mjera iz točke IV. Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožeri civilne zaštite gradova i općina od 19. ožujka 2020 godine Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz predmetne odluke, kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Vezano za isto, stožeri civilne zaštite (županijski, gradski i općinski) dužni su osigurati kontakt telefon i/ili e-mail za građane, na koje će građani moći upućivati pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima u njihovoj sredini te iste na adekvatan način prezentirati putem lokalnih medija ili drugog načina obavješćivanja.

Za sve eventualne upite vezano uz funkcioniranje rada i života u novonastalim okolnostima za Stožer civilne zaštite Općine Lovran kontakt osoba je

 Toni DRUŽETA, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Lovran

Kontakt telefon:  099/392-3273

e-mail:


Privitak:

Odluka – mjere ograničavanja društvenih okupljanja, rada trgovina, društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja

    Skip to content