Novosti

41. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA
1. Točka Usvajanje zapisnika 40. sj. OVOL, 28.01.2021. 2. Točka Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave 3. Točka...
DETALJNO
Javni poziv za potpore malih vrijednosti za 2021. godinu.
POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI - JAVNI POZIV ZA 2021 ZAHTJEV DODJELA POTPORA MALIH VRIJEDNOSTI
DETALJNO
Saziv 28. sjednice Odbora za međunarodnu suradnju
Saziv 28. sjednice Odbora za međunarodnu suradnju možete pogledati OVDJE.
DETALJNO
Pozivni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran
Pozivni natječaj radi predlaganja kandidata možete pogledati OVDJE. 0712
DETALJNO
Općina Lovran ukida zamjenika načelnika i smanjuje naknade za predsjednika vijeća
Na jučerašnjoj 40. sjednici općinskog vijeća Općina Lovran uskladila je svoj Statut i Poslovnik Općinskog vijeća sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj...
DETALJNO
Poziv za iskaz interesa suradnja sa Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
Poziv možete pogledati OVDJE.
DETALJNO
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pisanih ponuda
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora možete pogledati OVDJE.
DETALJNO
40. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA
1. Točka Usvajanje Zapisnika 39. SJ. OVOL, prosinac 2020. 2. točka Projekt Povežimo se baštinom, UA Rijeka 3. Točka Prijedlog Satutarne odluke o izmjenama i...
DETALJNO
Obavijest o radnom vremenu reciklažnog dvorišta
Obavještavamo Vas da je društvo Komunalac d.o.o. promjenilo radno vrijeme Reciklažnog dvorišta u Lovranu, a kako bi se radno vrijeme prilagodilo potrebama korisnika. Reciklažno dvorište...
DETALJNO
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lovran
Natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE.
DETALJNO
Skip to content