MO Lovranšćina

Konstituirajuće sjednice održane su dana 7. srpnja 2015.

MJESNI ODBOR “LOVRANŠĆINA”

1. MARKO MIHALIĆ, predsjednik
2. RITA LINŠAK, članica
3. ECIO MRAK, član
4. ARSEN BRUMNJAK, član
5. MARK MRAK, član
6. FERDINAND SURIJAN, član
7. ELVIS PALMIĆ, član