MO Lovran-Bahova

Konstituirajuće sjednice održane su dana 7. srpnja 2015.
MJESNI ODBOR “LOVRAN-BAHOVA”

1. ĐURĐICA TANCABEL, predsjednica
2. EDVARD PRIMOŽIĆ,član
3. LOREN ROGOVIĆ, član
4. BERISLAV MIKLOŠEVIĆ,član
5. ROBERT POPESKIĆ, član
6. MIRKO DUJMOVIĆ,član
7. BOŽIDAR SPASOJEVIĆ,član