Lista kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20., stavka 4., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka utvrdilo je

LISTU KANDIDATA

prijavljenih na natječaj za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, financije i proračun (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, objavljen u „Narodnim novinama“ br. 29/2021 od 24. ožujka 2021. i na službenim stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr s rokom prijave zaključno do 01. travnja 2021. godine, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija prijava je pravodobna i uredna i to:

  1. E.J.B., 1979., Lovran.

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 1.

Povjerenstvo za provedbu natječaja putem web stranice i oglasne ploče Općine Lovran imenovanoj kandidatkinji upućuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziva se kandidatkinja (s liste kandidata) koja se prijavila na natječaj za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, financije i proračun (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, da pristupi na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 13. travnja 2021. godine u 9,00 sati u vijećnici Općine Lovran.

Istog dana nakon objave rezultata testa, bit će objavljen intervju s kandidatkinjom uz uvjet da ostvari najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web stranici Općine Lovran dana 24. ožujka 2021 godine.

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju ili intervjuu smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

 PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

        Tamara Mittel, dipl.iur.

    Skip to content