Kontakti djelatnika

KONTAKT PODACI KONTAKTI
OPĆINA LOVRAN
ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 41
tel. (051) 291-045
tel. (051) 292-766
tel. (051) 292-757
fax.(051) 294-862
E-mail:
Načelnik: 
Bojan Simonič, mag.oec.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 1)
Zamjenik načelnika:
Toni Družeta, dipl.oecc.
(051) 291-045
Pročelnik Upravnog odjela za samoupravu i upravu:

Elvira Jović Ban, mag.iur.

(051) 291-045
(unutar izbornika birati 2)
e-mail:

Tajništvo:
Viši referent za opće poslove:
Azela Mandžo, upravni pravnik
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 5, zatim u podizborniku 1) ili odabrati broj za Načelnika (unutar izbornika birati 1)
e-mail:
Odsjek za stambeno-komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo-turizam i upravljanje imovinom: 
Voditeljica:
Tamara Mittel, dipl.iur.
(051) 291-045,
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 5)
e-mail:
Odsjek za financije i proračun
Voditeljica:
Jadranka Ognjenović, dipl.oec.
(051) 292-045
(unutar izbornika birati 4, zatim u podizborniku 3)
e-mail:
Odsjek za društvene djelatnosti: 
Voditeljica:
Velinka Sušanj, dipl.iur.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 5, zatim u podizborniku 2) ili (unutar izbornika birati 5, zatim u podizborniku 4)
e-mail:
Samostalni upravni referent za komunalne i poslove prostornog uređenja, zaštite okoliša te upravljanje imovinom:
Hermes Negrić, dipl. ing. građ.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 2)
mob. 098/470-911 
e-mail:
Samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo:

Ilinka Besedić, mag. iur.

(051) 291-045
(unutar izbornika birati 4, zatim u podizborniku 2)
e-mail: 
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i zaštitu:
Branka Radić, dipl. ing. građ.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 4)
mob. 099/291-0450,
e-mail:
Samostalni upravni referent u području komunalnog gospodarstva:
Marina Sirotnjak, dipl. ing. građ.
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 3)
e-mail:
Referent – komunalni redar:
Milan Škorić
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 3, zatim u podizborniku 1)
mob. 098/470-915
e-mail:
Viši referent za
računovodstvene poslove:

Jasna Konić
(051) 291-045
(unutar izbornika birati 4, zatim u podizborniku 1)
e-mail:
Viši referent za opće poslove i informatičku podršku:

Katarina Jelačić, bacc. inf

(051) 291-045
(unutar izbornika birati 5, zatim u podizborniku 3) ili odabrati broj za Pročelnika (unutar izbornika birati 2)
e-mail:
Viši referent za društvene djelatnosti:

Marina Grubešić, bacc.admin.publ.

Stubica d.o.o. Lovran za komunalnu djelatnost, pružanje usluge i razvoj:
Direktor: Mr.sc. Branko Stošić
(051) 291-475
Galerija Laurus
Trg Slobode 14Kontakt osoba: 
Mr.sc. Branko Stošić
(051) 291-057

 

(051) 291-475

Skip to content