Komisije

POPIS RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017.- 2021.g.

 

MANDATNA KOMISIJA
1. Siniša VILKE, predsjednik
2. Marina ISKRA, član
3. Neven MOHOROVIČIĆ, član

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1. Boško MARJANAC, predsjednik
2. Rene DUŠEVIĆ, član
3. Branislav PETKOVIĆ, član

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
1. Ilan VISKIĆ, predsjednik
2. Elizabeta UHAČ, član
3. Mirjana RUKAVINA, član

KOMISIJA ZA PITANJE BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1. Alan SANKOVIĆ, predsjednik
2. Pavao NEKIĆ, član
3. Berislav MIKLOŠEVIĆ, član

KOMISIJA ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1. Marina ISKRA, predsjednik
2. Mirko KRIŠTIĆ, član
3. Dean GALOVIĆ, član

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN
1. Neven MOHOROVIČIĆ, predsjednik
2. Julije PAVIĆ, član
3. Ilan VISKIĆ, član

Skip to content