Obavijest o iskorištenosti sredstava za samozapošljavanje

O B A V I J E S T

Općina Lovran objavila je na oglasnoj ploči i svojoj službenoj internetskoj stranici 27. ožujka 2019. godine Javni poziv poduzetnicima i fizičkim osobama s područja Općine Lovran na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U točki 8. Javnog poziva navedeno je da će Javni poziv biti otvoren do kraja 2019. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu.

Ovime upoznajemo zainteresirani dio javnosti da su sredstva Općine Lovran s osnova samozapošljavanja iskorištena u cijelosti, pa je ovaj Javni poziv, s danom donošenja odluka o dodjeli sredstava, 13. studenog 2019. godine, zatvoren.

Općinski načelnik:

Bojan Simonič, mag. oec., v.r.

    Promjeni veličinu fonta
    Kontrast