In memoriam – Dario Ottaviani

Dario Ottaviani

Dario Ottaviani je rođen na Sušaku, a Ružićeva ulica bila mu je dječje igralište. Na Sušačkoj gimnaziji i Pedagoškoj akademiji u Rijeci završio je svoje školovanje, a mladost, prožeta glazbom u VIS-u Uragani i sastavu Trio Neda, Miljenko i Dario, nije dala naslutiti da će Dario jednog dana postati i zaljubljenik Lovrana.

Ali, kad je savio svoje obiteljsko gnijezdo u Lignju, Lovran je postao središte njegovog življenja i njegove neizmjerne ljubavi. Zapravo, tada su Sušak i Lovran postali dva njegova voljena grada. Prvom je ostao vjeran kao član Kluba Sušačana, a drugom je podario svoje najljepše i najplodonosnije godine stvaralaštva i ostao mu vjeran do posljednjeg daha.
Malo je za Daria Ottavianija reći da je bio kreativac, jer sve što je radio -bilo je rađeno s dušom. Njegovi se likovni uratci, kao što su kalendari, prospekti, razglednice i brošure, i sada čuvaju kod pojedinih sakupljača, baš kao što je i on sam bio strastveni sakupljač starih etnografskih predmeta kraja u kojem je našao svoj novi dom. Uvijek se zalagao za očuvanje naše starine, tradicije i običaja. Tako se zdušno založio i za osnivanje Udruge Ognjišće sa sjedištem u Lignju i bio njen prvi predsjednik.

Jedno je vrijeme, točnije od 2. siječnja 1996. do 13. svibnja 1997. godine obavljao i dužnost načelnika u Općini Lovran. Bile su to prve poratne godine kada se kretalo ispočetka, volonterski i istraživački, s puno entuzijazma i napornog rada da se tek novoosnovana općina postavi na zdrave temelje, a on je poznavajući rad lokalne samouprave kao član Poglavarstva iz prethodnog razdoblja dao svoj izniman doprinos radu općinskih službi, osobito razvitku kulturnih djelatnosti na području čitave općine Lovran.
Poznavao je ljude, teren i potrebe svih i bio je pokretač mnogih kulturnih zbivanja od likovnih manifestacija, do ljetnih glazbenih priredbi, predavanja i svega što je spadalo u tradiciju Lovranšćine.

Tako se, između ostalog, zalagao za snažniji razvitak turizma, osobito zdravstvenog turizma. Bio je i osnivač prvog općinskog glasila pod nazivom Bilten Općine Lovran u kome je nastojao upoznati svoje sugrađane s osnovnim djelatnostima rada Općinskog poglavarstva kada je poslovanje bilo ne samo otežano, nego je trebalo pronalaziti i nove mogućnosti za ojačati komunalnu infrastrukturu i gospodarstvo. Tada se pristupilo izradi nedostajućih geodetskih podloga, projektnih i planskih dokumenata te se pristupilo evidentiranju cjelokupne općinske imovine. Taj proces započet uoči Dana Općine Lovran te 1997. godine traje sve do danas. U tome je doprinos Daria Ottavianija bio nemjerljiv tada, a nama je i danas izuzetno dragocjen. Njegov entuzijazam i nebrojeni sati volonterskog rada ostavili su trajan znak kod mještana koji će ga se sa zahvalnošću i poštovanjem sjećati.

 

VIŠE: 

https://poduckun.net/preminuo-je-dario-ottaviani-lider-rijeckih-uragana-prvog-rock-benda-u-hrvatskoj-i-jugoslaviji/

https://torpedo.media/preminuo-je-dario-ottaviani-lider-rijeckih-uragana-prvog-rock-benda-u-hrvatskoj-i-jugoslaviji/

https://www.novilist.hr/scena/rif/dario-ottaviani-pionir-rocka/?meta_refresh=true

    Skip to content