Djelatnici

UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

ELVIRA JOVIĆ BAN, mag.iur.,
Pročelnik Upravnog odjela za samoupravu i upravu

ODSJEK ZA STAMBENO – KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GOSPODARSTVO – TURIZAM I UPRAVLJANJEM IMOVINOM

TAMARA MITTEL, dipl. iur.,
Voditelj Odsjeka za stambeno – komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo – turizam i upravljanje imovinom
HERMES NEGRIĆ, dipl. ing. građ.,
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i poslove prostornog uređenja te upravljanja imovinom
BRANKA RADIĆ, dipl. ing. građ.,
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i zaštitu
MARINA SIROTNJAK, dipl. ing. građ.,
Samostalni upravni referent u području komunalnog gospodarstva
MILAN ŠKORIĆ, Referent – komunalni redar

 

ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

JADRANKA OGNJENOVIĆ, dipl. oecc.,
Voditelj Odsjeka za proračun i financije
ILINKA BESEDIĆ, mag. iur., Samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo
JASNA KONIĆ, Viši referent za računovodstvene poslove

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VELINKA SUŠANJ, dipl. iur., Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti
AZELA MANDŽO, upravni pravnik – Viši referent za opće poslove
KATARINA KOJANOVIĆ, bacc.inf., Viši referent za opće i poslove i informatičku podršku
KATARINA JELAČIĆ, bacc. inf, Viši referent za opće poslove i informatičku podršku
MARINA GRUBEŠIĆ, bacc.admin.publ., Viši referent za društvene djelatnosti

 

Skip to content