DJEČJI TJEDAN 5.10. – 11.10. 2020. „LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA“

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske i osnovnih društava te aktivnost posve posvećena djeci.

Ovogodišnji Dječji tjedan je u znaku 70-og rođendana Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske.

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:

 • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
 • pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
 • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom,
 • poticati aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Prvi dan u Dječjem tjednu u Hrvatskoj se obilježava kao Međunarodni dan djeteta.

Ove godine moramo Dječji tjedan i Međunarodni dan djeteta obilježiti drugačije.

Pitate se zašto?

Zbog izbijanja epidemije bolesti izazvane koronavirusom.

Izbijanjem korona virusa širom svijeta ozbiljno su ugroženi dječji životi i dječja prava.

Iako ova pandemija nije okrenuta isključivo prema djeci, djeca su u riziku da budu njezine najveće žrtve jer se dječji životi iz temelja mijenjaju. Na svu djecu, svih dobnih skupina i u svim zemljama, posebno utječu socijalno-ekonomski utjecaji, a u nekim slučajevima i mjere ublažavanja koje mogu nenamjerno donijeti djeci više štete nego koristi.

Štetni učinci ove pandemije neće se ravnomjerno raspodijeliti. Očekuje se da će najviše naštetiti djeci u najsiromašnijim zemljama i u najsiromašnijim četvrtima te onima u već ugroženim ili ranjivim situacijama.

Na Međunarodni dan djeteta želimo progovoriti o životu djece u svijetu danas!

Prema najnovijoj analizi UNICEF-a i Save the Children, trenutna kriza mogla bi povećati broj djece koja žive u siromašnim kućanstvima do kraja 2020. na 117 milijuna.

Neposredni gubitak prihoda često znači da obitelji nisu u mogućnosti priuštiti osnovno kao npr. hranu i vodu, vrlo vjerojatno neće imati pristup zdravstvenoj zaštiti ili obrazovanju i u većoj su opasnost od nasilja, iskorištavanja i zlostavljanja.

Obrazovna kriza

188 zemalja je nametnulo zatvaranje škola u cijeloj zemlji, što je utjecalo na više od 1,6 milijardi djece i mladih. Više od dvije trećine zemalja uvelo je nacionalnu platformu za učenje na daljinu.

Rizik za zdravlje i preživljavanje djece

Dostupni podaci ukazuju na to da je izravni utjecaj COVID-19 na smrtnost djece i adolescenata vrlo mali, neizravni učinci na smrtnost i preživljavanje djeteta su veliki! Diljem svijeta ugašeni su redovni programi cijepljenja djece.

1,2 milijuna djece mlađih od pet godina moglo bi umrijeti u samo šest mjeseci zbog ograničavanja preventivnih pregleda i ostalih zdravstvenih usluga.

Više ranjive djece koja pate od neuhranjenosti

Danas ranjivija djeca postaju pothranjena zbog pogoršanja kvalitete njihove prehrane. Napori za sprječavanje zaraze COVID-19 narušavaju prehrambene sustave, prekidaju zdravstvene i prehrambene usluge, uništavaju egzistenciju i prijete prehrambenoj sigurnosti djece i odraslih.

Rizici za sigurnost djece

Kriza COVID-19 mogla bi dovesti do povećanja dječjeg rada nakon 20 godina uspješnog suzbijanja, jer siromašna kućanstva i obitelji koriste sva dostupna sredstva za preživljavanje.

Mjere izolacije i skloništa povećavaju rizik da djeca svjedoče ili trpe nasilje i zlostavljanje. Što se tiče nasilja, niz čimbenika povezanih s mjerama izolacije vjerojatno će rezultirati povećanim rizikom za djecu, uključujući pojačane napetosti u kućanstvu, dodatne stresove skrbnicima, ekonomsku neizvjesnost, gubitak posla ili narušavanje egzistencije i socijalnu izolaciju, djeca mogu češće biti izložena nasilju između intimnih partnera.

Iz izvještaja Svijet ne pruža djeci zdrav život i klimu koja odgovara njihovoj budućnosti: WHO-UNICEF-Lancet“ izdvajamo:

– Niti jedna zemlja ne štiti dječje zdravlje na odgovarajući način, njihovo okruženje i njihovu budućnost

– Procjenjuje se da je oko 250 milijuna djece mlađe od pet godina u zemljama s niskim i srednjim prihodima u opasnosti da ne dostignu svoj razvojni potencijal

– Djeca u svijetu suočavaju se s egzistencijalnim prijetnjama zbog klimatskih promjena i komercijalnih pritisaka

– Više od 2 milijarde ljudi živi u zemljama u kojima razvoj otežavaju humanitarne krize, sukobi i prirodne katastrofe, problemi koji su sve više povezani s klimatskim promjenama

-Izloženost djece komercijalnom marketingu nezdrave hrane i slatkih pića povezana je s kupnjom nezdrave hrane te prekomjernom težinom i pretilošću, povezujući grabežljivi marketing s alarmantnim porastom pretilosti u djece

DJECO DIGNIMO GLAS:

 • Odrasli zaustavite hitno emisije CO2 kako bi se djeci osigurala budućnost na ovom planetu;
 • Odrasli smjestiti djecu i adolescente u središte vaših napora za postizanje održivog razvoja;
 • Odrasli izradite nove politike i ulaganja koje će pridonijeti zdravlju i pravima djeteta
 • Kod donošenja odluka, uključite dječja mišljenja;
 • Odrasli pooštriti zakone kojima će te nas zaštiti od štetnog komercijalnog marketinga,

Podržite izradu novog Izbornog protokola uz UN-ovu konvenciju o pravima djeteta.

Hodogram možete pogledati OVDJE.

  Skip to content