Članovi Općinskog vijeća Općine Lovran

Konstituirajuća sjednica 29. lipnja 2017. u 19 h

 1. BRANISLAV PETKOVIĆ – (Koalicija AM,HNS, LIST)
 2. DR. SC. SINIŠA VILKE – (UNIJA KVARNERA)
 3. MARINA ISKRA, DIPL. OEC. – (Koalicija AM, HNS,LIST)
 4. BOŠKO MARJANAC – (Koalicija AM, HNS, LIST)
 5. ELVIRA JOVIĆ BAN, DIPL. IUR. – (Koalicija AM, HNS, LIST)
 6. BOŽIDAR SPASOJEVIĆ – (Koalicija SDP,HSU, PGS, HSS)
 7. VANJA TANCABEL – (Koalicija SDP, HSU, PGS,HSS)
 8. PATRICIA JAKUPEC – (Koalicija SDP, HSU, PGS,HSS)
 9. NEVEN MOHOROVIČIĆ – (Koalicija SDP, HSU, PGS, HSS)
 10. ĐURĐICA TANCABEL – (Koalicija SDP, HSU, PGS,HSS)
 11. DRAGO KOROŠAK – Kandidacijska lista grupe birača
 12. RENE DUŠEVIĆ – HDZ
 13. NATAŠA MILJAK – IDS

Branislav Petković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Lovran

Rene Dušević, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Lovran

Skip to content