admin

Sutra Donatorski ručak priprema tim Ružmarina
||
Sutra se održava treći u nizu ovogodišnji Donatorski ručak za korisnike GD Crvenog križa Opatija u Rakovčevoj 15. Ova humanitarna akcija je pokrenuta u studenom 2017. godine na inicijativu mladog i plemenitog ugostitelja Kristijana Brke. Odmah su se inicijativi pridružile...
Nastavite čitati
Obavijest o promjeni žiro računa Općine Lovran
||
Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da je Općina Lovran promijenila žiro račun, od dana 31.12.2019. godine. Molimo da za sve uplate u Proračun Općine Lovran koristite račun: IBAN: HR8223600001824200003, otvoren kod Zagrebačke banke d.d.. Modeli i pozivi na broj...
Nastavite čitati
Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPU Općine Lovran
||
Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPU Općine Lovran Tekstualni dio:  TEKSTUALNI DIO - ODREDBE SAŽETAK ZA JAVNOST OBRAZLOŽENJE Grafički dio: 1. Korištenje i namjena površina 2.A Infrastrukturni sustavi i mreže - VODNOGOSPODARSKI SUTAV 2.B Infrastrukturni sustavi i...
Nastavite čitati
Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Lovran u kulturi u 2019.godini
||,
OPĆINA LOVRAN objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Lovran u kulturi u 2019.godine Privitke i dokumente Javnog poziva možete preuzeti u nastavku: br. 4. Javni-poziv-za kulturu -2019. br. 5. JAVNI-POZIV-ZA-2019.-Upute-za-kulturu- prijavitelje DRUŠTVENI SEKTOR, 5. nacrt ugovora za kulturu...
Nastavite čitati
JAVNO PREDAVANJE s projekcijama: Leontine Littrow – slikarica svjetla
||
O B A V I J E S T  Obavještavamo sve zainteresirane da Ogranak Matice hrvatske u Opatiji u suradnji s Muzejom Grada Rijeke, organizira za članove i građanstvo JAVNO PREDAVANJE s projekcijama: Leontine Littrow – slikarica svjetla   Ervin...
Nastavite čitati
Mića marunada va našen Lovrane 
||,
Podizanjem zastave Miće marunade 11. listopada, Vito, Istok, Jan i Nina otvorili su ovogodišnju Miću marunadu. Na Mićoj marunadi sudjelovali su mališani iz Ičića, Mošćeničke Drage te Lovrana, a gosti iz Društva „Naša djeca“ Koprivnica su osmislili niz viteških i...
Nastavite čitati
46. Marunada u Lovranu od 11. do 13. listopada 2019. godine
||
Program manifestacije Marunada u Lovranu koja se održava od 11. do 13. listopada 2019. možete preuzeti u nastavku: MARUNADA 2019. PROGRAM
Nastavite čitati
Promjeni veličinu fonta
Kontrast