42. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA

1. TOČKA Usvajanje zapisnika 41. sjednice OVOL, veljača 2021.

2. TOČKA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2020. GODINU

3. TOČKA IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE LOVRAN ZA 2020. G.

4. TOČKA ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2020. G. S OBRAZLOŽENJEM

5. – 9. TOČKE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA O.L. U 2020. G.

10. TOČKA IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAV. KOM. INFRAST. U 2020.

11. TOČKA IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRAĐENJA KOM. INFRAST. U 2020. G

12. TOČKA Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu

13. TOČKA Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2021. godinu

14. TOČKA PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. G.

Obrazloženje prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu

15. TOČKA Prijedlog I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021 godini

16. TOČKA PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE DODATNE LISTE ZA KUPNJU POS STANOVA

17. TOČKA PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI DIJELA K.Č. 102 I GRČ 165

18. TOČKA IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2020 GODINE

19. TOČKA ZAKLJUČAK IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U 2020.

20. TOČKA ZAKLJUČAK – KOMUNALAC IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020 G.

22. TOČKA GODIŠNJA ANALIZA STANJA SUSTAVA CZ NA PODRUČJU O.L. ZA 2020 (ZAKLJUČAK I OBRAZLOŽENJE)

23. TOČKA GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ NA PODRUČJU O.L. ZA 2021 (ZAKLJUČAK)

25. TOČKA PGŽ, pribavaljnje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

ODGOVOR NA UPIT GOSPOĐE TANCABEL (41. SJ. OVOL, 18.02.2021.)

ODGOVOR NA VIJEĆNIČKO PITANJE JAKUPEC P.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA O.L. ZA 2020. G.

OBRAZLOŽENJE UZ USVAJANJE I. PROCJENE RIZIKA..

Revizija I. Procjene rizika od velikih nesreća općine Lovran 2021

SafeQuakeBROSURAA5

savjeti_o sigurnosti_brosura_uputa

DVD Lovran, uz E. Primožić

DVD Lovran, za EDVARD PRIMOŽIĆ

Obiteljski dom Pecsvary, za SANJIN SIROTNJAK

ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA

UBHDR LOVRAN, za MIROSLAV PETKOVIĆ

VIJEĆNICI OVOL, za BORIS VALENČIĆ

Zajednica sportskih udruga Lovran, za JK ISTRA LOVRAN

ZAPISNIK SA SJEDNICE OCJENJIVAČKOG SUDA, 09.03.2021.

SAZIV 37. SJ. ODBORA ZA GOSPODARSTVO, 22.03.2021.

SAZIV 39.SJ. ODBORA ZA PROSTORNO 23.03.2021.

SAZIV 42. SJEDNICE OVOL, 25.03.2021.

    Skip to content