39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA

Saziv 39. sjednice OVOL

1. Točka Usvajanje Zapisnika 38. SJ. OVOL, STUDENI 2020

2. Točka, Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu

3. Točka Prijedlog Plana razvojnih programa O.L. za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

4. Točka Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu

5. Točka (5.1.-5.5.) Programi javnih potreba za 2021. godinu

6. Točka Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2021. godini

7. Točka Prijedlog programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

8. Točka, Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021 godini

9. Točka, Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

10. Točka Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financ. politi. stranaka u 2021.

11.Točka Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja za 2021. godinu

12. Točka Izvedbeni Plan ostvarivanja prava i potreba djece u OL. za 2021. godinu

13.Točka Prijedlog Odlke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Lovran

14. Točka Utvrđivanje namjene poslovnog prostora, Stari grad 92

15. Točka, PGŽ, utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci, prosinac 2020

16. Prijedlog Odluke o umanjenju zakupnine u cilju ublažavanja negativnih posljedica uslijed pojave pandemije Covid-19

17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o umanjenju zakupnine

IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju na Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu

OBRAZLOŽENJE i dopuna obrazloženja uz Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2021 godinu

SAZIV ODBORA ZA GOSPODARSTVO

SAZIV ODBORA ZA PROSTORNO

    Skip to content