38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA

SAZIV 38. SJEDNICE OVOL, 26.11.2020.

1. TOČKA, Usvajanje zapisnika 37. sj. OVOL, listopad 2020

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU JVP Opatija

3. Točka Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2020. godinu

4. Točka Treće izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2020. godinu

5. Točka Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2020 godinu

6. Točka, Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020 godinu

7. Točka Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2020 godinu

8. Točka Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastr. u 2020 godini

9. točka Prijedlog Izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020 godini

10. točka Prijedlog Odluke o promjeni visine temeljnog kapitala i poslovnih udjela te odluka o izmjeni Društvenog ugovora Komunalac

11. Točka Prijedlog Odluke o izdavanju tabularne isprave

12.Točka POS STANOVI

13,13.2..Točka, Prijedlog Odluke o prodaji dijela k.č. 7171 k.o. Tuliševica

13., 13.1.Točka Prijedlog Odluke o prodaji dijela k.č. 884

13.,13.3. Točka, Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 504, k.o. Oprič

15.,15.2. Točka KOORDINACIJA 40 SJEDNICA

15.15.1. Točka ZAPISNIK 7. SJ. ODBORA ZA RURALNI RAZVOJ 28.10.2020.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA O.L. ZA 2020 GODINU

SAZIV 21. SJEDNICE KOMISIJE ZA STATUT, 24.11.2020.

SAZIV 35. SJEDNICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO, 23.11.2020.

SAZIV 36. SJEDNICE ODBORA ZA PROSTORNO, 25.11.2020.

    Skip to content