33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA

SAZIV 31. SJEDNICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO

SAZIV 32. SJEDNICE ODBORA ZA PROSTORNO

SAZIV 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN

1. Točka Usvajanje zapisnika 32. sj. OVOL, travanj 2020.

2. Točka Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OL za 2019. godinu

2.1. Točka Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OL za 2019. godinu

3. Točka IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA O. L. .2019.

4. Točka PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA OPĆINE LOVRAN ZA 2019. GODINU

5. Točka IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA …..2019.

6. Točka IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU I KULTURI …2019.

7. Točka IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU …2019.

8. Točka IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I PRIMARNOJ Z.ZAŠTITI …2019.

9. Točka IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA …2019.

10. Točka IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

11. Točka IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM. INFRASTR. U 2019 GODINI

12. Točka PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2020. GODINU

12.1. Točka OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2020 GODINU

13. Točka PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA O.L. ZA 2020.

14. Točka PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA O.L. ZA 2020. GODINU

15. Točka PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020 GODINI

    Skip to content