29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA