28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA

SAZIV 28. SJEDNICE OV OL I RADNIH TIJELA

1.Točka, Usvajanje zapisnika 27. sj. OVOL,studeni 2019.

2. Točka PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2020 GODINU

UZ TOČKU 2. -OBRAZLOŽENJE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020 G.

UZ TOČKU 2. -PRORAČUN SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

UZ TOČKU 2.,15. I 16. -IZVJEŠĆA O PROVEDENIM SAVJETOVANJIMA

3. Točka Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2020 i projekcije za 2021. i 2022.

4. Točka, Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2020 g.

5.5.1. Točka Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi OL za 2020.

5.5.2. Točka Program javnih potreba u sportu OL. za 2020.

5.5.3. Točka Program javnih potreba u socijalnoj skrbi ..za 2020.

5.5.4. Točka Program javnih potreba u području predškolskog odgoja

5.5.5. Točka Program javnih potreba civilnog društva u Općini Lovran za 2020

6. Točka, Prijedlog Programa utroška turističke pristojbe za 2020. g

7. Točka, Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020 g.

8. Točka, Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

9. Točka, Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

10. Točka Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Lovran za redovno godišnje financ. pol. stranaka

11. Točka Prijedlog Programa poticanja zapošljavnaja i samozapoš. u 2020.

12. Točka Prijedlog Odluke o sufinanciranju kamata za 2020 g. za poduzetnike

13. Točka, Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u OL za 2020.

14. Točka, Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece OL za razdoblje 2020-2024.

15 . Točka Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge…

16. Točka, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran

17. Točka Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude

18. Točka Namjena poslovnog prostora Trg slobode 4, peticija građana

19. Točka, Informacija o održanoj sjednici Odbora za međunarodnu suradnju (23.sj.)

odgovor na vijećničko pitanje

    Promjeni veličinu fonta
    Kontrast